ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden YogaNacht Amsterdam 2016

 

1. Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen de deelnemer en Stichting YogaNacht te Amsterdam (in het vervolg YogaNacht genoemd), gevestigd op Balboastraat 50-2 in Amsterdam, ingeschreven bij de KvK.

2. Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie over YogaNacht kunt u gebruik maken van het e-mailadres: info@yoganacht.nl 


3. Het toegangsbewijs voor YogaNacht is alleen geldig op 10 september 2016 tussen 17.00 en 02.00 in de deelnemende locaties.

4. Het toegangsbewijs is persoonsgebonden en kan alleen worden verkregen door middel van het overhandigen van het entree ticket bij de eerste locatie die bezocht wordt.

5. Bezoekers aan YogaNacht hebben onder geen enkele omstandigheden recht op restitutie van (een deel van) de toegangsprijs. 


6. YogaNacht is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. 


7. Het programma van YogaNacht is onder voorbehoud. 
Wijzigingen in het programma vormen geen grond voor restitutie van de 
toegangsprijs. Het actuele programma is te vinden op www.yoganacht.nl 


8. Tijdens de YogaNacht gelden de huisregels van de betreffende 
deelnemende instellingen. 


9. Deelnemers dienen vooraf een plek te hebben gereserveerd voor een programma onderdeel.

10. Bij Ieder programma onderdeel met een maximum capaciteit wordt 20% van de toegangsplaatsen vrijgehouden als inloopplek voor deelnemers die niet gereserveerd hebben.

11. Iedere deelnemer dient minimaal 10 minuten voor aanvang van het programma onderdeel aanwezig te zijn bij de locatie, anders wordt je plek vergeven aan wachtenden die niet gereserveerd hebben.

12. Het annuleren van een programma onderdeel kan tot 1 uur voor aanvang van de betreffende activiteit.

13. Elk deelnemende locatie kan aan personen de toegang weigeren indien de locatie op goede gronden vreest dat deze personen de openbare orde in de locatie zullen verstoren. 


14. Betreden van een locatie en deelnemen aan de YogaNacht is op eigen risico. YogaNacht is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dat het gevolg is van deelname aan de diverse activiteiten van YogaNacht.

Georganiseerd door

Yoganacht  Amsterdam
Yoganacht  Amsterdam

Goed doel

YogaNacht 

info@yoganacht.nl